Presek

Letnik 12 (1984/1985)


Presek | Kolofon | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Povezave | Iskanje | Stare številke | Arhiv revij: 

Številka 1 (strani 1–64)

Presek 12 (1984/1985) 1

Vsebina

Računalništvo
Tekmovanja
Naloge
Nove knjige
Astronomija
Matematika
Novice
Fizika
Razvedrilo


Številka 2 (strani 65–96)

Presek 12 (1984/1985) 2

Vsebina

Astronomija
Tekmovanja
Naloge
Nove knjige
Križanka
Novice
Razvedrilo


Številka 3 (strani 97–160)

Presek 12 (1984/1985) 3

Vsebina

Matematika
Fizika
Računalništvo
Novice
Naloge
Razvedrilo
Tekmovanja
Nove knjige


Številka 4 (strani 161–224)

Presek 12 (1984/1985) 4

Vsebina

Matematika
Fizika
Astronomija
Računalništvo
Novice
Naloge
Razvedrilo
Nove knjige
Tekmovanja


Številka 5 (strani 225–256)

Presek 12 (1984/1985) 5

Vsebina

Matematika
Fizika
Računalništvo
Naloge
Razvedrilo
Novice
Nove knjige


Tematska številka 6: NAJNUJNEJŠE O GRAFIH (Drago Bajc in Tomaž Pisanski)

Presek 12 (1984/1985) 6

Vsebina

Presekova knjižnica


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: 
[HTML 4.01] [CSS] © DMFA–založništvo 2006. Zadnji popravek strani dne 8. junija 2010.